Welkom

Ik ben Katrien en ik studeerde af als bachelor maatschappelijk assistente en master in de klinische psychologie. Sinds 2011 werk ik als professioneel hulpverlener. Ik heb reeds een brede werkervaring opgebouwd met jongeren, volwassenen en ouderen.

Ik ben als klinisch psychologe erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 862110659), ben lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Aanbod

In mijn praktijk kunnen zowel adolescenten, volwassenen als ouderen terecht voor individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie. Er kan onder meer gewerkt worden rond volgende thema's:

 • Depressieve gevoelens
 • Zoeken naar een eigen identiteit
 • Onzekerheid
 • Assertiviteit
 • Verslaving
 • Traumaverwerking
 • Gedragsproblemen
 • Vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid
 • Werkgerelateerde en studiegerelateerde klachten
 • Leerproblemen
 • ADHD
 • Spanning- en stressklachten
 • Burn-out
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
 • Angsten
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen in uw relatie/vriendschappen
 • Dwangmatig handelen en terugkerende gedachten

Werkwijze

Nadat je via e-mail een afspraak hebt gemaakt, volgt er een kennismakingsgesprek. Hierin vertel je over je problemen en kan je je wensen met betrekking tot de therapie kenbaar maken. In dit eerste gesprek wordt verder uitgelegd hoe de psychologische begeleiding er zal uit zien.

Mijn werkwijze is gedragstherapeutisch en oplossingsgericht, waarbij ik er naar streef om de behandeling zo kort als mogelijk te houden. Aanvankelijk is een wekelijkse sessie het meest aangewezen, maar dit kan vrij snel evolueren naar een lagere frequentie. Wanneer ik denk dat anderen je beter kunnen begeleiden bij de aangegeven problemen, zal ik je gericht doorverwijzen.

Elk gesprek duurt 50 minuten. Hiervoor wordt €65 aangerekend.
Voor mogelijkheden rond terugbetaling kan je je richten tot je ziekenfonds. Meer informatie vind je op deze website.

Ik ben als eerstelijnspsycholoog geconventioneerd. Indien je voor dit traject in aanmerking komt, is het eerste gesprek gratis. Daarna heb je nog recht op maximaal 7 sessies aan €11 (€4 indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Om de kwaliteit van de hulpverlening te kunnen garanderen wordt de volledige tijd van het gesprek voor u gereserveerd. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, vraag ik om mij minstens 24u op voorhand te contacteren mocht de afspraak niet kunnen doorgaan. Zo niet wordt er een vergoeding van €30 aangerekend.

Verloop

Bij individuele therapie ga ik samen met jou op weg in een één-op-één-relatie. Ik werk voornamelijk via gesprekstherapie.

Partners die in hun relatie problemen ervaren en bereid zijn om er samen aan te werken, kunnen in de praktijk terecht voor relatietherapie. Dit kan gaan om allerlei problemen zoals conflicten, verwerken van ontrouw, communicatiemoeilijkheden, enz.

In een gezinstherapie ga ik samen met het ganse gezin op weg om hindernissen aan te pakken. Krachten van alle leden worden gebundeld en ieder gezinslid heeft zijn inbreng en verantwoordelijkheid om zo te komen tot een positief veranderingsproces. Het doel is om een nieuw evenwicht te vinden waarin elk gezinslid zijn eigen plaats vindt.

Contact

Je kan contact opnemen op eigen initiatief, op doorverwijzing van jouw huisarts, een andere hulpverlener of iemand uit jouw omgeving.

Je kan mij contacteren via e-mail info@katrienleysen.be.

Praktijkadres

 • Adres

  St.-Theresiastraat 111
  2400 Mol
  België